skip to Main Content

เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย : ความเหมือนที่แตกต่าง

       นวัตกรรมทุกวันนี้ได้พัฒนาไปมาก บทบาทของระบบแบตเตอรี่มีความสำคัญมากขึ้นกับชีวิตเครื่องมือไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องไร้สาย  ก็มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม มีมากกว่าครึ่งกันเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองเทียบกับเมื่อสิบปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายได้เติบโตขึ้นมาก สาเหตุก็เพราะเครื่องมือไร้สายให้ความสะดวก และความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้เกือบทุกที่แม้จะไม่มีแหล่งจ่ายไฟ    แต่หลายคนก็มีคำถามว่า อาจจะต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น? และกำลังที่น้อยกว่าเครื่องมีสาย? จนเมื่อมอเตอร์ไร้แปรงถ่านและแบตเตอรี่ Li-Ion  เข้ามาแทนที่มอเตอร์แบบมีแปรงถ่านและแบตเตอรี่ Ni-Cd ซึ่งเปรียบเสมือนการปฏิวัติของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายเลยทีเดียว โดยเฉพาะในด้านของกำลังที่ใกล้เคียงเครื่องมือมีสาย หรือระยะเวลาการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้จากแบตเตอรี่ Li-Ion

         Milwaukee (มิลวอกี้) ได้เริ่มตั้งเป้าเพื่อเป็นผู้นำของกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายมาตั้งแต่ปี 2008 เป้าหมายหลักก็คือเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายต้องสามารถนำมาใช้ทดแทนและเหนือกว่าเครื่องมือมีสาย, เครื่องมือลม, เครื่องมือไฮดรลิก หรือแม้กระทั่งเครื่องมือระบบเครื่องยนต์ เราได้เริ่มพัฒนาจากส่วนที่เป็นหัวใจของเครื่องมือฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ แบตเตอรี่ มอเตอร์ และวงจรควบคุม

    ในส่วนของแบตเตอรี่ เราเลือกใช้เซลล์แบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานและให้ความสำคัญกับอัตราการปลดปล่อยพลังต่ออายุการใช้งาน(จำนวนครั้งในการชาร์จซ้ำ) เพื่อให้ได้แบตเตอรี่ที่ให้พลังงานเต็มที่และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า อีกทั้งการคำนึงถึงสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนเวลาอันควรซึ่งก็ได้แก่การตกกระแทก, น้ำ/ความชื้น, และความร้อน

   เรื่องของความทนทานต่อการกระแทก เราออกแบบให้เสื้อของแบตเตอรี่มีความทนทานด้วยการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงและเสริมยางด้านล่างเพื่อรับแรงกระแทก,เรามีเสื้อยึดเซลล์แบตเตอรี่ภายในที่สร้างมาเป็นชิ้นเดียวและเสริมยางรับแรงกระแทกระหว่างเซลล์เพื่อการปกป้องแบตเตอรี่จากการตกกระแทก

   สำหรับน้ำและความชื้น เราได้สร้างเสื้อแบตเตอรี่ให้มีช่องเปิดน้อยที่สุดเพื่อป้องกันน้ำเข้า ซึ่งถ้าน้ำเข้าไปได้ เรายังสร้างทางระบายน้ำเพื่อให้หลีกเลี่ยงส่วนสำคัญและไหลออกที่เสื้อแบตเตอรี่ด้านล่างได้ทันที และเรายังทำการเคลือบวงจรภายในแบตเตอรี่ด้วยสารกันน้ำอีกขั้นตอนด้วย

   ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่สามารถควบคุมได้ด้วยวงจรภายในแบตเตอรี่ซึ่งทำงานประสานกับวงจรภายในตัวเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนจนเกินไป

  มอเตอร์เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนที่เราทุ่มเทพัฒนาและวิจัยจนทำให้เรามีมอเตอร์ 18v (โวลต์) ที่ต่างกันถึง 10 ขนาดและออกแบบให้เหมาะสำหรับเครื่องมือมากกว่า 60 ประเภท เพราะเครื่องมือแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นสว่านกระแทกเป็นเครื่องมือที่ต้องการแรงบิดสูง แต่เครื่องเจียรกลับต้องการความเร็วรอบ การออกแบบมอเตอร์ของเครื่องสองชนิดนี้จึงแตกต่างกัน ถึงแม้จะมีขนาดใกล้เคียงกันก็ตาม แน่นอนว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่านสามารถสร้างกำลังขับให้กับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายได้มากกว่ามอเตอร์แบบใช้แปรงถ่านแต่ไม่ได้หมายความว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่านของแต่ละแบรนด์จะมีคุณภาพเหมือนกัน Milwaukee (มิลวอกี้) คัดเลือกแม่เหล็กเกรด Rare Earth Magnet (หรือเรียกว่าแม่เหล็กนีโอมีเดียม) และลวดทองแดงคุณภาพสูง เพื่อให้ได้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่ให้กำลังมากที่สุด แต่ขนาดเล็กที่สุด

  ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้เครื่อง, แบตเตอรี่,และแท่นชาร์จสามารถสื่อสารกันได้นั้น ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Milwaukee (มิลวอกี้) ตั้งแต่ปี 2008 ในกลุ่มเครื่องมือ M18 หรือเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ 18v (โวลต์)

 แนวคิดเรื่องการสื่อสารกันของเครื่องมือไฟฟ้า และแบตเตอรี่นั้นมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ หรือการลดความสูญเสียพลังงานในระบบจะผ่านการคำนวณและสั่งการจากชุดวงจรนี้

 นอกจากนั้นชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังทำหน้าที่ปกป้องเครื่องและแบตเตอรี่จากการใช้งานเกินกำลัง โดยการตรวจสอบการทำงาน สถานะของมอเตอร์และแบตเตอรี่ตลอดเวลาที่เครื่องถูกใช้งาน ในกรณีที่พบความผิดปรกติทั้งที่ตัวมอเตอร์หรือแบตเตอรี่ เครื่องจะหยุดการทำงาน ซึ่งเป็นการป้องกันของระบบ ทำให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอีกด้วย

        FUEL (ฟิว) คือชื่อของระบบปฏิบัติการที่ครอบคลุมถึงหัวใจทั้ง 3 ส่วนของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ Milwaukee ซึ่งประกอบด้วย

  1. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (POWERSTATEtm Brushless Motor)

  2. แบตเตอรี่ (REDLITHIUMtm ION battery pack)

  3. ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (REDLINK PLUStm)

  ซึ่งสัญลักษณ์ FUEL นี้ จะมีเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายที่เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ Milwaukee (มิลวอกี้) เท่านั้น

        FUEL จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ใช้สามารถไว้วางใจได้ไม่ว่าในด้านประสิทธิภาพ, ระยะเวลาการใช้งาน และอายุการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายในปัจจุบันจะมอบให้ได้

อย่างไรก็ตามที่อธิบายมาอาจจะไม่เห็นภาพ เท่าได้ไปลองสัมผัสและทดสอบประสิทธิภาพจริงที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

Back To Top