สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) คณะผู้จัดงานสถาปนิก’64 ได้จัดงาน ASA Building and Construction Forum 2020 ในหัวข้อ “Emerging Challenges, Recovering Industries” ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และการก่อสร้างจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ ร่วมกันระดมความคิด ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบในแวดวงสถาปนิก อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง รวมไปถึงนักลงทุน ทั้งนี้คณะผู้จัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาแผนธุรกิจ ร่วมกันก้าวข้ามอุปสรรค มองถึงโอกาสในอนาคต และส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/WoO5jY4Tl5s

แล้วพบกันอีกครั้งที่ #งานสถาปนิก64 วันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3