skip to Main Content

Architect’21 Expo Buyer Program
แคมเปญพิเศษสำหรับผู้ซื้อคนไทย

อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่พร้อมนำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการเชื่อมต่อทางธุรกิจแบบ One-on-One ให้กับผู้ที่สนใจนวัตกรรม วัสดุก่อสร้างและงานด้านสถาปัตยกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงโดยท่านสามารถล็อคอินผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำนัดหมายล่วงหน้ากับบริษัทที่นำเสนอสินค้า และนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท่าน ก่อนมาร่วมเจรจาธุรกิจภายในงานสถาปนิก’64

แคมเปญนี้จะนำเสนอประสบการณ์การเจรจาธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายในงานจัดแสดงสินค้า แบบ Face-to-Face ที่ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจแบบ B2B ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในระดับสากล ผ่านระบบจับคู่ออนไลน์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อที่ได้รับเชิญจากทั่วภูมิภาคและผู้ขายในช่วงวันจัดแสดงงาน

ข้อสำคัญ!

ผู้ซื้อคนไทยที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูล และต้องได้รับเอกสารการยืนยันการเข้าร่วมแคมเปญจากผู้จัดงานสถาปนิก’64 เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นผู้ประกอบการ (หรือตัวแทน) ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง
  • บริษัทนักออกแบบสถาปัตยกรรม
  • บริษัทออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • บริษัทนักพัฒนาโครงการ
  • กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
  • กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
  • เจ้าของอาคาร, ตึกออฟฟิศ, ห้างสรรพสินค้า

Back To Top