skip to Main Content

ตอบรับกระแสอนุรักษ์ที่กำลังมาแรง ตอบโจทย์ Nostalgia Tourism ที่คนในสังคมกำลังตื่นตัวกับการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ “ย้อนรอยอดีต” รวมทั้งสนองภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นการปรับปรุงอาคารเก่าแทนการสร้างอาคารใหม่

อ่านต่อ

‘สมาคมสถาปนิกสยามฯ จับมือ ‘นีโอ’ เตรียมจัดงานสถาปนิก’63 “มองเก่าให้ใหม่ : Refocus Heritage” นำเสนอมรดกสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ในมุมใหม่ เผยยอดจองพื้นที่แสดงสินค้าทะลุเป้า พร้อมยกระดับงานสู่สากล

อ่านต่อ
Back To Top